Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.

Úvod Naše služby Fotogalerie Technika O zrakových vadách Braillovo písmo Informace a dokumenty Kontakt LionsEYE

LionsEye je náš společný projekt

Projekt jsme zahájili v polovině roku 2010.

   Naším screeningem projde ročně cca 5 000 dětí.   

8. září 2016 jsme provedli 30 000. vyšetření
a nad projektem převzal záštitu primátor města.

Dlouhodobá statistika vykazuje záchyt 9,7%.

Všechny vyšetření jsme provedli
díky našim sponzorům ZDARMA.
u 3% narozených dětí dochází k tupozrakosti
u 4% dětí vzniká šilhavost
každé 4. dítě trpí refrakční vadou

95% všech poruch vidění lze úspěšně léčit

... pokud jsou odhaleny včas

Lions Eye je projekt screeningového vyšetření zraku předškolních dětí.

Screening provádíme:

 • přímo v mateřských školách v Českých Budějovicích, a to u všech dětí
 • ambulantně, na základě doporučení dětského lékaře nebo na vlastní žádost rodičů,
  v centru sociálních služeb Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s., Roudenská 18, České Budějovice, nedaleko Jižní zastávky ČD

  Vyšetření zraku je prováděno ZDARMA a je určeno dětem ve věku do 6 let. Vhodné je i pro kojence.

  Zrak je vyšetřen přístrojem plusoptiX A09, který ze vzdálenosti 1 metru pořídí snímek očí. Během jedné vteřiny vyhodnotí, zda je zrak dítěte v pořádku. Není potřeba aplikovat oční kapky, nebo jinak dítě na výkon připravovat. Vše probíhá jako u fotografa. Děti si mohou hrát a nejsou vystavovány stresu.

  O termínu vyšetření budete informováni Mateřskou školou, kterou Vaše dítě navštěvuje. O volných termínech ambulantního měření v Tyflokabinetu se informujte na telefonním čísle 721 344 962
  Kontaktovat nás můžete i e-mailem na lions-eye@tyflokabinet-cb.cz

  Výsledkem vyšetření je protokol s naměřenými údaji, který předáte svému dětskému lékaři. Ten v případě zjištěných odchylek rozhodne o dalším léčebném postupu.

 • Screeningové vyšetření nenahrazuje kompletní vyšetření očním lékařem. Nemůže odhalit všechny oční vady, ale klade si za cíl diagnostikovat důležité faktory pro správný vývoj zraku.


  Důležité informace ke stažení

  Všeobecné informace o projektu Lions Eye: letáček
  Popis přístroje a měření naleznete zde: plusoptiX A09
  Informace pro Mateřské školy, které mají zájem o hromadná vyšetření: informace
  Formulář pro Mateřské školy - seznam dětí: formulář
  Slovníček medicinských výrazů: slovníček
  Vizitková kartička s kontaktem do ordinací lékařů: kartičky
  prezentace projektu, setkání ředitelů MŠ, 12.5.2010 Č. Budějovice, Ing. Trešl prezentace 1
  prezentace projektu, setkání ředitelů MŠ, 12.5.2010 Č. Budějovice, Ing. Steringa prezentace 2

  Certifikáty přístroje
  prohlášení o shodě       certifikát ISO       certifikát EC  Reportáž Jihočeské televize - vyšetřili jsme 30 tisíc dětí - 14. 9. 2016


  Reportáž Jihočeské televize o našem screeningu - 29. 1. 2014  Reportáž TV Prima o našem screeningu - 26. 12. 2011
  Co je na protokolu uvedeno:

 • jméno a příjmení - je pouze údaj pro identifikaci, v rámci tohoto projektu se osobní data dále nezpracovávají ani nearchivují
 • datum narození - údaj nezbytný pro vyhodnocení naměřených hodnot
 • Refrakce - hodnoty pro pravé a levé oko v pořadí dioptr. hodnota sférická, cylindrická, osa cylindru
 • Asymetrie - úhel svírající pohledové směry očí (šilhavost)
 • Zornice - velikost pravé a levé zornice
 • Vzdálenost zornic - pouze informativní údaj
 • mapa rohovkových reflexů pravého (OD) a levého (OS) oka - zelené body jsou místa měření s korektními optickými parametry, červené body jsou místa na rohovce, kde měření vykázalo výraznou odchylku
 • Dále na protokolu je tabulka s mezními referenčními hodnotami • příklad protokolu o měření


  Podporuje nás