Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.


Úvod

Naše služby Technika O zrakových vadách Braillovo písmo Informace a dokumenty Kontakt

Braillovo bodové písmo

Braillovo slepecké písmo je speciální druh písma určeného pro nevidomé a slabozraké. Funguje na principu plastických bodů vyražených do papíru, nebo jiného vhodného materiálu, které čtenář vnímá hmatem. Písmo je pojmenováno podle francouzského učitele Louise Brailla (4. 1. 1809 – 6. 1. 1852), který poté, co v dětství ztratil zrak, v třinácti letech vytvořil toto písmo úpravou francouzského vojenského systému umožňujícího čtení za tmy.

Braillovo písmo - tabulka

Pro sazbu textu v textových editorech v případě potřeby zobrazit a tisknout grafickou černotiskovou podobu braillských znaků lze využít truetypové braillské fonty, které jsme vytvořili a které jsou určeny k volnému použití. Lze je z našich stránek samozřejmě také stáhnout (viz níže).

Námi vytvořené braillské fonty obsahují všechny znaky české verze Braillovy slepecké abecedy (malá písmena, interpunkční a další speciální znaky, prefixy). Navíc jsou doplněny o znak plného šestibodu (zobrazeno všech 6 bodů braillského rastru). Záměrně však chybějí velká písmena, číslice a další speciální znaky a symboly běžné české znakové sady, které v české verzi Braillovy abecedy jako samostatný znak neexistují. Jsou proto při psaní textu nahrazovány mezerami. Pro zápis a zobrazení velkých písmen a číslic je proto nutno použít tzv. prefixy, což jsou znaky stojící před vlastním písmenem a určující jeho význam (tedy úplně stejně, jako bychom braillský text vytvářeli pomocí např. Pichtova slepeckého psacího stroje). Využití prefixů je patrno z následujících příkladů:

 • velké písmeno „Č“ se v braillském textu skládá z prefixu pro velké písmeno a vlastního malého písmene „č“
 • číslice „1“ se skládá s číselného prefixu a písmene „a“
 • řetězec bezprostředně za sebou následujících velkých písmen je uvozen dalším prefixem atd.

  Všechny prefixy v našich fontech jsou dostupné pomocí přiřazených číselných kláves (v numerické části klávesnice nebo v horní řadě kláves její alfanumerické části), a to takto:
       klávesa 0 - plný znak
       klávesa 1 - prefix pro číselný znak
       klávesa 2 -   - “ -   malé písmeno
       klávesa 3 -   - “ -   velké písmeno
       klávesa 4 -   - “ -   řetězec velkých písmen
       klávesa 5 -   - “ -   řecké malé písmeno 
       klávesa 6 -   - “ -   řecké velké písmeno
      
  Na příkladu níže je vidět spojení braillského textu a latinky při stejné velikosti a vlastnostech písma:

  Braillovo písmo - příklad  Seznam výše popsaných fontů:
  TFKCB braille - TrueType font obsahující grafickou podobu braillských znaků
  TFKCB braille rastr - font doplněný o rastr pozic braillského šestibodu
  TFKCB normal - neproporcionální český font latinky, rozměrově přizpůsobený oběma braillským fontům

 • TFKCB braille TFKCB braille rastr TFKCB normal
  Instalaci našich fontů do systému MS Windows provedete nakopírováním stažených souborů do složky FONTS umístěné ve složce WINDOWS.  Pichtův psací stroj
  Everest 4x4
  Pichtův psací stroj pro "tisk" braillova písma
  Jeden z našich Index Braille 4x4 PRO, kterým tiskneme "brailla"
  Pražská tabulka
  TRIO
  Pražská tabulka s bodátkem pro ruční psaní. Bodátkem se zezadu (zrcadlově) přes dírky v destičce vymačkávají v papíru hmatatelné body.
  Klasická klávesnice doplněná Braillským terminálem s hmatovým výstupem a Braillskou klávesnicí