TyfloCentrum České Budějovice, o.p.s.

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb


zpět

dokumenty zveřejněné na základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Dokument Sbírka standardů - služba Odborné sociální poradenství
Dokument Sbírka standardů - služba Sociální rehabilitace
Dokument Sbírka standardů - služba Průvodcovské a předčitatelské služby
Dokument Sbírka standardů - společné informace
Dokument Veřejný závazek
Formulář Individuální rozvojový plán uživatele sociální služby
Formulář Zápis o odmítnutí zájemce o sociální službu
Dotazník Dotazník pro uživatele sociálních služeb
Dotazník Dotazník pro spolupracující společnosti a ostatní právnické osoby, instituce
Vyplňěné dotazníky můžete zasílat elektronickou poštou na adresu info@tyflokabinet-cb.cz,
poštou na naší poštovní adresu, nebo osobně vhodit do poštovní schránky či schránky pro uživatele,
umístěnou v přízemí v naší budově.