TyfloCentrum České Budějovice, o.p.s.

Dotazníky


zpět

Dotazník Dotazník pro uživatele sociálních služeb
Dotazník Dotazník pro spolupracující společnosti a ostatní právnické osoby, instituce
Vyplňěné dotazníky můžete zasílat elektronickou poštou na adresu info@tyflokabinet-cb.cz,
poštou na naší poštovní adresu, nebo osobně vhodit do poštovní schránky či schránky pro uživatele,
umístěnou v přízemí v naší budově.