Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.


zpětObecně platí - není-li zrak, je užší okruh vnímání. Vnější realitu lze kompenzovat zbývajícími smysly, především hmatem a sluchem, jež se zdokonalují. Dochází však k nežádoucímu ochuzení reality vnitřní, k deprivaci kognitivní složky. Následkem je subjektivní omezení identity a objektivní omezení chápání celku v souvislostech. Optimálně rehabilitovat a případně rekonstruovat tyto kognitivní schopnosti a vnímání reality prostřednictvím výtvarného procesu, léčbou či nápravou jejich obrazu, spadá k úkolům arteterapie. Arteterapeut se snaží dávat do souladu jejich vnitřní obraz, tj. objektivní racionální složku se složkou subjektivní, emocionální.

V Tyflokabinetu se arteterapii věnuje od roku 2010 Bc. Jan Krýzl.

Jan Krýzl se narodil 24. října 1979 v Českých Budějovicích. Je absolventem oboru psychologie-arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde získal akademický titul Bc.

 • V roce 1997 absolvoval obor broušení skla na Integrované střední škole sklářské v Chlumu u Třeboně. V témže roce získal titul Mistr České republiky v broušení skla, v celostátní sklářské soutěži.
 • V roce 2001 absolvoval obor kamenosochařství na Střední uměleckoprůmyslové škole Svaté Anežky České v Českém Krumlově.
 • Od roku 2010 studuje na Vyšehradské akademii noetiky VAN a vede také arteterapeutické workshopy v Ústí nad Labem. Pravidelně se účastní odborných kurzů a školení.

  Odborně se specializuje na arteterapii nevidomých, slabozrakých, mentálně postižených a seniorů. Ve volném čase se věnuje sportu, především plavání, in-line bruslím, kalanetice, volejbalu, badmintonu, stolnímu tenisu, cyklistice, turistice a hudbě, hraje na kytaru, klávesy. Hovoří anglicky a německy. Rád výtvarně tvoří a pobývá v přírodě. • Dokumenty ke stažení

  1arteterapie.rtf Arteterapie nevidomých a slabozrakých
  2kombinovanatechnika.rtf Vybraná kombinovaná výtvarná technika v arteterapii
  3roznovskaarteterapie.rtf Pojetí teorie rožnovské arteterapie (léčba umění, léčba obrazu)
  4akcnitechnika.rtf Výtvarná akční technika v arteterapii
  5propichovani.rtf Výtvarná technika propichováním pro nevidomé a slabozraké